Bojos per l’Economia! 2018

Taller "Bojos per l'Economia!" per a estudiants de batxillerat inscrits dins del programa Bojos per la Ciència de la Fundació Catalunya - La Pedrera i organitzat pel Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Descripció


L'any 2013, la Fundació Catalunya-La Pedrera va crear el programa Bojos per la Ciència per a l'estímul del talent científic entre els joves. Dins d'aquest programa marc, neix Bojos per l'Economia!, una proposta del Centre de Recerca en Economia Internacional que compta amb el suport i la col·laboració del Departament d'Economia de la UPF.

El taller "Bojos per l'Economia!" consisteix en una sèrie de vuit sessions sobre diferents temes que formen part de l'objecte d'estudi de l'economia. Aquest taller va adreçat a estudiants de primer i segon de batxillerat que desitgin aprofundir en els conceptes i tècniques que utilitzen els economistes per analitzar alguns dels fenòmens econòmics més importants. El Taller posarà èmfasi en els mètodes estadístics i matemàtics aplicats a l'economia i, per tant, va especialment adreçat a alumnes que tenen una especial competència i interès en disciplines quantitatives.

Cada centre pot recomanar dos alumnes de primer o segon de batxillerat per a participar en el programa Bojos per l'Economia! Seran seleccionats al voltant de 35 alumnes que s'hauran de comprometre a assistir a les vuit sessions.

Professors:

Les diferents xerrades seran impartides per investigadors i professors vinculats al CREI i al Departament d'Economia de la UPF.

Idioma:

Les sessions es faran indistintament en anglès, català i castellà.

Dates i horaris del curs:

Aquestes sessions es duran a terme durant vuit dissabtes al matí en el període comprès entre el 20 de Gener i el 10 de Març del 2018. Després de Setmana Santa hi haurà una sessió de clausura oberta als pares, amb un conferenciant convidat i lliurament de diplomes. Les dates concretes s'anunciaran més endavant

Les sessions començaran a les 10:30 i duraran fins les 13:30, amb un descans de 30 minuts. Cada sessió tindrà un ponent diferent.

Temes i ponents 

Barbara Rossi: "Forecasting in Economics" (20/01/2018)
Fernando Broner: "Sovereign Risk" (27/01/2018)
Giacomo Ponzetto: "The Economics of Cities" (03/02/2018)
Alberto Martin: "Speculative Bubbles" (10/02/2018)
Rosemarie Nagel: "Bubbles in the theory, lab and field" (17/02/2018)
Marta Reynal: "Economia i Conflicte" (24/02/2018)
Jordi Gali: "Fluctuacions Econòmiques" (03/03/2018)
Luigi Pascali: "The Wind of Change: Globalisation and Economic Development" (10/03/2018)
Conferència de clausura: "Repartir", Andreu Mas-Colell (20/03/2018)

Lloc:

Auditori Mercè Rodoreda, Campus Ciutadella, 23.S05
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias Fargas, 25,27
08005 Barcelona

Direcció:

Jaume Ventura

Coordinació:

Ana Costa (ana.costaramn@gmail.com)

Sol·licituds:

Els alumnes sol·licitants, en coordinació amb un professor i tutor/director de l'escola, hauran d'omplir els formularis que es poden descarregar (veure a sota) i que, un cop omplerts, s'hauran d'enviar per part de l'escola per correu postal o email a:

Carolina Rojas
CREI
Ramon Trias Fargas, 25,27
08005 Barcelona

crojas@crei.cat

Dates importants

Data d'inici inscripcions: 12 de setembre 2017
Tancament inscripcions: 5 de novembre 2017
1r procés de selecció: 6 de novembre 2017
Comunicació candidats seleccionats: 27 novembre 2017
Communicació candidats no seleccionats: 28 novembre
Pagament del curs: 28 de novembre-11 de desembre 2017
Acte d'inauguració de Bojos per la Ciència 2018: 12 de gener 2018
Inici dels cursos: 20 de gener 2018

Preu del curs: 45 euros

Termini:

Cal fer l’ ingrés o transferència abans de l' 11 de desembre de 2017. S’enviarà un email de confirmació de recepció de l’ ingrés abans del 21 de desembre.

  • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell)
  • Concepte: BXC1604 + nom, cognom i DNI

El pagament s’ha de fer efectiu la primera quinzena de desembre un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. El candidat que no faci el pagament dins el termini establert serà exclòs del programa.
El programa de Bojos per la Ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiant serà exclòs del Programa per una raó econòmica.

La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Qualsevol dubte respecte al pagament, cal contactar coneixement@fcatalunyalapedrera.com.

Informació general del programa: www.bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com
Facebook: www.facebook.com/LaPedrera.ciencia
Twiter: @PedreraCiencia

Col·laboradors:

Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
Universitat Pompeu Fabra
Fundació Catalunya – la Pedrera

Formularis d'inscripció:

Instruccions
Formulari 1 a omplir per l'alumne
Formulari 2 a omplir pel representant legal
Formulari 3 a omplir pel professor que recomana l'alumne
Formulari 4 a omplir pel director del centre

Llistat dels alumnes seleccionats:

Llistat

Fotos acte inauguració

Other Editions